rdcopbhor92@gmail.com | | | | 9822336456 Admin | Faculty | Webmail | Feedback
RAJGAD DNYANPEETH'S COLLEGE OF PHARMACY, BHOR
Faculty List

M. Pharm Teaching StaffSr.No. Name of Faculty Photo Designation
1 Dr. Shete Rajkumar Virbhadrappa Principal
2 Dr. Kalyane Navnath V. Professor
3 Kunjir. Vaibhavi Vasant. Asst. Professor
4 Khopade Abhijeet Nathuram Asst. Professor
5 Baraskar Vaibav Vasant Asst. Professor
6 Swami Shivkumar D. Asst. Professor
7 Bodake Vinod Suresh Asst. Professor
8 Joshi Nisha M. Asst. Professor
9 Mitkari Bhima Vijaykumar Asst. Professor
B. Pharm Teaching StaffSr.No. Name of Faculty Photo Designation
1 Dr. Shete Rajkumar Virbhadrappa Principal
2 Budhavale Sambhaji Khanderao Asst. Professor
3 Kore Kakasaheb Jagannath Asst. Professor
4 Shetty Shanmukh Chandrakantappa Asst. Professor
5 Kamble Manisha Bhagvat Asst. Professor
6 Dr. Murthy Krishna Gururajarao Asst. Professor
7 Deshmukh Madhuri Tanajirao Asst. Professor
8 Bhagat Vishvas Chandrakant Asst. Professor
9 Kardile Dipak Prabhakar Asst. Professor
10 Adak Vishal Sudam Asst. Professor
11 Wavhale Sarika Ravindra Asst. Professor
11 Borate Shrikant Ramchandra Asst. Professor
11 Dr. Datar Prasanna Anand Asso. Professor
M. Pharm Non Teaching StaffSr.No. Name of Staff Photo Designation
1 Khopade Santosh Vasant Sr. Clerk
2 Dixit Rushikesh Shrirang Lab Asst.
3 Gire Sandip Sadashiv Peon
3 Jedhe Surekha Baban Peon
4 Shirvale Alka Hanumant Peon
3 Dhonde Vijay Rajaram Peon
B. Pharm Non Teaching StaffSr.No. Name of Staff Photo Designation
1 Bhadale Ganpat Yashwant O. S.
2 Kshirsagar Gita Jagannath Librarian
3 Mokashi Udaykant Vithoba Clerk
4 Kumbhar Sharada Balu Lab Asst.
5 Kudapane Shankar Gopal Peon
6 Gavhane Ramesh Nivrutti Peon
7 Pol Rajesh Manu Peon
8 Gole Sanjay Pandurang Peon
9 Katkar Laxman Pandurang Peon
10 Gurav Mohan Baban Peon
11 Patane Uttam shivajirao. Peon
12 Kadam Kamal Hanumant Peon
© 2021 Rajgad Dnyanpeeth's College Of Pharmacy, Bhor
Designed and Developed By Infosoft Solutions